Thiết kế web


Thiết kế web

Thiết kế web chuẩn cho máy tìm kiếm google  

Khi bạn tuân thủ khuyến cáo theo quy tắc thiết kế website chuẩn google là tiền đề quảng cáo google adwords cho website của bạn. Trước khi bạn khai báo máy tìm kiếm google thì bạn khẳng định đã sắn sàng các chỉ dẫn theo tiêu chí thiết kế website của google:

Thiết kế và nội dung theo chuẩn thiết kế website google

1. Thiết kế website với cấu trúc rõ ràng và liên kết bằng ký tự truyền thống là liên kết văn bản(tìm hiểu về seo - tối ưu tìm kiếm web ).

2. Cung cấp một trang sitemap HTML (sơ đồ Website) đến người dùng thường trỏ đến những phần quan trọng của site. Nếu sơ đồ Website chứa hơn 100 đường liên kết, bạn nên chia nó thành nhiều trang riêng biệt;

3. Tạo website hữu ích, giàu thông tin. Hãy viết các trang rõ ràng và miêu tả chính xác nội dung;

4. Nghĩ về các từ khoá mà người dùng sẽ gõ vào để tìm trang web của bạn, và đảm bảo các từ đó xuất hiện trong trang web; Nói chung các bạn nên tìm hiểu về seo - tối ưu hóa web cho máy tìm kiếm , mục đích quảng cáo google

5. Cố gắng sử dụng từ ngữ thay cho hình ảnh để hiện thị các tên, nội dung hay liên kết quan trọng. Bọ tìm kiếm Google không thể nhận dạng nội dung văn bản chứa trong hình ảnh;

6. Đảm bảo rằng thẻ TITLE và thuộc tính ALT cung cấp thông tin miêu tả chinh xác;

7. Kiểm tra các liên kết hỏng và chỉnh sửa mã nguồn HTML;

8. Nếu bạn sử dụng các trang Web động (đó là, địa chỉ URL chứa đựng dấu “?”), nên đặt tên các tham số ngắn gọn và giới hạn số lượng của chúng;

9. Đặt một số lượng đường liên kết hợp lý trên mỗi trang (ít hơn 100 liên kết)

10 . Bảo hành , bảo trì ngon nghẻ cho các bạn !

11. Những hỗ trợ khác ....>>> Hãy lựa chọn ngay để chúng tôi giúp bạn tiến hành thiết kế web cho bạn !

----------------

Liên hệ ngay : http://mauweb.com.vn

Điện thoại: 0963.78.6665 - 0983 22 99 46

Tag: thiet ke web , thiet ke website, thiết kế web